.:SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ | BEYPAZARI KAYMAKAMLIĞI.:
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


      
      
     

       
              
     


 
  
Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   Orman Müdürlüğü

 Orman Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 1.8.1945 tarihinde kurulmuştur.6.2.1950 tarihinde kapatılarak Ankara Orman İşletme Müdürlüğü' ne bağlanmış, 1954 yılında Beypazarı İlçesi hudutları dahilinde yeniden kurulmuştur.

OGM' nin 14.5.1975 gün ve 10 sayılı olurları ile kuruluş değişikliği yapılarak Güdül ve Ayaş ilçeleri, Beypazarı işletmesine bağlanmıştır.ŞEFLİKLER 
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Beypazarı, Eğriova, Güdül ve Kapaklı olmak üzere dört işletme şefliği vardır. 

İLÇE VE KÖYLER 
İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde üç ilçe (Beypazarı, Güdül, Ayaş ) dokuz belde (Karaşar, Sorgun, Yeşilöz, Uruş, Çağa, Oltan, Sinanlı, Çanıllı ve Kırbaşı ) 106 köy olup, 31. madde köyü 23 adet, 32. madde köyü 33 adet ve toplam nufus 118.501 dir. 

ORMAN ALANLARI

 

İYİ KORU (Ha.) BOZUK KORU

(Ha.)

BOZUK BALTALIK(Ha) TOPLAM ALAN(Ha) AÇIKLIK ALAN (Ha) TOPLAM ALAN (Ha)
33.547 19.004 - 52.551 268.543 321.094


1976-1996 yılları arası ağaçlandırma ve kırsal alandan kent merkezlerine göç sebebiyle terk edilen alanlara doğal gençlik gelmesi sonucu 11.601 Ha ormanlık alan artımı olmuştur. 

PERSONEL 

Standart memur kadrosu 85 kişi olup, toplam 32 memur, 1 daimi işçi, 32 mevsimlik işçi çalışmaktadır. 

KORUMA 

Ormanların kanun dışı müdahale yok denecek kadar azdır.Orman yangınları hususunda vatandaşlarımız ve işletmemiz son derece duyarlı olup, çıkan yangınlara anında müdahale edilip gelişmesi önlenmektedir. 2004 yılında 4 adet yangında 51,15 ha örtü ve 2,0 ha tepe yangını olmuştur.Bu alanlara 2005 yılı içinde programa alınarak dikim çalışmalarına başlanılacaktır. 

İşletmemizde 7 adet Toplu Koruma Merkezi, 3 Adet Yangın Gözetleme Kulesi, 3 Adet Yangın İlk Müdahale Ekibi, 1 adet Yangın Arazözü toplam 14 adet Orman Muhafaza Memuru mevcut olup ilk müdahale ekibi ve gözetleme kulelerine 22 Adam/110 ay kadrosu verilmektedir. 

KADASTRO MÜLKİYET 

Kadastrosu yapılmış alanların toplamı 52.554 Ha. dır. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 3 ilçe, 9 belde, 106 köyden orman içi ve bitişiği 70 adedinde Orman Kadastro çalışmalarından 3302,3116,3402 ve 1744 çalışmaları yapılmış 48 adedinde ise yapılmamıştır. 

İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden 26 hak sahibine arazi kullanma izini verilmiş olup bunların 14 adedi bedelli, 22 adedi ise bedelsiz izinlerdir. İşletme Müdürlüğümüzde tapulu kesim talebi yok denecek kadar azdır. 

ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE 

İşletme Müdürlüğümüz plantasyon sahalarında Çam Kese Böceği görülmekte olup yıl içinde özellikle kış döneminde zararlı ile mekanik mücadele yapılmaktadır.2004 yılı içinde ve 2005 yılı başlarında geçmiş dönemde yapılan çalışmalar neticesinde zararlıya rastlanılmadığından mücadele edilmemiştir.Göknar ağaç türünün bulunduğu sahalarda Göknar Büyük Kabuk böceği ile 323,0 ha sahada biyoteknik mücadele yapılmaktadır.Hazırlanan kuş yuvaları uygun alanlara asılmıştır.Sürekli böcek taraması yapılmakta ve temiz işletmecilik uygulamasına devam edilmektedir.Sıklık bakım alanlarında da kıymetlendirilmesi ekonomik olmayan artıklar dahi köylülere zati yakacak olarak temizlettirilmektedir. Karınca yuvalarının dağıtılmamasına özen gösterilmektedir. 

MAKİNA İKMAL 

İşletme Müdürlüğümüz merkezi ile bağlı birimlere ait toplam 56 konut, 5 İdare Binası, 1 Lokal, 1 yemekhane ve 3 adet depo binası mevcut olup, 5 adet Isuzu Picup, 1 adet Mercedes Sürütücü ve 1 adet Renault Arazöz ve 3 adet Honda Marka Motosıklet mevcuttur. 

2005 yılı programında 7+500 km yeni yol , 5+00 km büyük onarım, 5+000 km Kule kulübe yolu tamir bakımı ile 605+000 km yol tamir bakım programı bulunmakta olup; 2005 yılı programında bulunan yeni yol, büyük onarım, tamir bakım ve kule kulübe yollarının onarım ve bakımı kurumumuza ait iş makineleri ile yapılmaktadır. 

İŞLETME- PAZARLAMA 

İşletme Müdürlüğümüzde plan verileri meşcerelerin silvikültürel istekleri, meşcere tipleri için planın hata yüzdeleri de dikkate alınarak bütün bölmelerde damga yapılacak ve ürünler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

SİLVİKÜLTÜR 

İşletme Müdürlüğümüze bağlı 4 İşletme Şefliğinden sadece Eğriova ve Kapaklı Şefliği Amenajman Planlarında uygun olan meşcerelerde gençleştirme alanları tespiti yapılmıştır.Beypazarı ve Güdül Şefliği ormanlarında meşcereler bakım bloklarında ve genelde muhafaza karakteri niteliğindedir.Planlarda idare müddeti 100 yıl, gençleştirme süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir.

İDARİ VE MALİ İŞLER 

İşletme Müdürlüğümüzde ödenek kayıtları düzenli tutulup, takip edilmekte, gelir-gider dengesi kurulması için azami gayret sarf edilmektedir.Vergilerin ödenmesinde cezalı duruma düşmemek için önceden tespit ve tedbirler alınmaktadır. Kasa ve Banka limitlerine uyulmakta, istihkak ödemelerinde alacak miktarları oranlarına göre adil tediye yapılmaktadır.Temel ilkemiz yapılabilecek işleri ve talepleri zamanında yapmak, yapılması mümkün olmayanları ilgililere güzelce izah etmek ve üst makama bilgi sunmaktır. 

Prensiplerimiz saygınlığı korumak, insanlığa ve tüm varlıklara saygı, özü sözü doğru ve güvenilir kişi ve makam sahibi olmak, bilgileri paylaşmak, personeli yetiştirmektir. 

.: T.C. BEYPAZARI KAYMAKAMLIĞI :.
Kaymakamlık Tel: (312) 763 10 04 Fax: (312) 763 22 91 Mail : beypazari@beypazari.gov.tr